πατινάδα στην θεσσαλονίκη

φωτ. Αντώνης Ευρενιάδης, 2009