μουσική σκηνή σαράι

Μουσική Σκηνή Σαραι, φωτ. Αντώνης Ευρενιάδης 2009