Καστοριά, Ραγκουτσάρια, 2009, ΙΙ

φωτ. Χρήστος Πασχούδης