φεστιβάλ γης

Ένα εναλλακτικό φεστιβάλ στα οροπέδια του Σινιάτσικου
Η Μακεδονίκή Φανφάρα στο Φεστιβάλ Γης στην Βλάστη
Πέμπτη, 14 Ιουλίου
21:30 – 23:00

http://www.oikotopia.gr/


Comments are closed.