αποκριά στο Σοχό

Η Μακεδονική Φανφάρα στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Σοχού
Σάββατο 5, Κυριακή 6, Κ. Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου.
Κάθε ώρα και στιγμή!!!


Comments are closed.